เตือนผู้ประกอบการแอบใช้โลโก้ ททท. ระวังติดคุก

ททท.เร่งให้ความรู้ผู้ประกอบการ ห้ามใช้โลโก้ ททท. หากิน มิฉะนั้นมีโทษปรับหนัก ติดคุกด้วย ชี้ส่วนใหญ่ที่นำไปใช้ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

 
 
 
ททท.เร่งให้ความรู้ผู้ประกอบการ ห้ามใช้โลโก้ ททท. หากิน มิฉะนั้นมีโทษปรับหนัก ติดคุกด้วย ชี้ส่วนใหญ่ที่นำไปใช้ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 


นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ททท. กำลังร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และกรมการท่องเที่ยว เดินสายให้ความรู้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศเกี่ยวกับการนำตราเครื่องหมายและชื่อย่อของ ททท. ไปใช้  เพราะททท. ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย พร้อมชื่อย่อของ ททท. ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไปตั้งแต่ ปี 53-54 แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกนำตราเครื่องหมายและชื่อย่อของททท. ไปใช้ในทางไม่เหมาะสม แต่หลังจดทะเบียน ก็ยังพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายนำเครื่องหมายไปใช้อยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบพบ ผู้ประกอบการยังเข้าใจผิดคิดว่า ททท. มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัทนำเที่ยว จึงนำใบอนุญาตเดิมที่เคยขอกับ ททท. และมีตราของททท. อยู่ มาแปะประกาศไว้ ทั้งที่ ททท. ไม่ได้มีอำนาจเรื่องนี้แล้ว เพราะอำนาจทั้งหมดโอนไปอยู่ในความดูแลของกรมการท่องเที่ยวนานแล้ว ซึ่ง ททท. ได้พยายามร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว และตำรวจท่องเที่ยว ให้ความรู้เรื่องนี้อยู่ โดยหลังจากให้ความรู้ไป ผู้ประกอบการบางรายที่เคยนำป้ายใบอนุญาต ที่มีตราททท. ไปโฆษณา ก็ให้ความร่วมมือนำป้ายออก

อย่างไรก็ตาม ททท. จะพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชนใช้เครื่องหมายและชื่อย่อได้ ในกรณีที่นำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยไม่ได้เป็นการหาประโยชน์ทางธุรกิจ 
ส่วนบทลงโทษของผู้ที่นำไปใช้โดยมิชอบ จะมี 2 กรณี คือ กรณีการปลอมเครื่องหมายบริการ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 108 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อีกกรณี คือ เลียนเครื่องหมายบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

NEWS & TRENDS