คอร์รัปชั่นไทยกินพุงกาง ปี 56 ส่อแววรุนแรงหนัก

หอการค้าเผยดัชนีคอรัปชั่นไทย คะแนน 3.5 เต็ม 10 บ่งชี้โกงกินบ้านเมืองยังรุนแรง เผยปี 56 งบสูง 2.7 ล้านล้าน ส่อแววกินกันพุงกางแน่ ด้านผู้ประกอบการเผยแม้อยากต้านแต่ต้องจ่ายไม่งั้นธุรกิจไม่เดินหน้าหอการค้าเผยดัชนีคอรัปชั่นไทย คะแนน 3.5 เต็ม 10 บ่งชี้โกงกินบ้านเมืองยังรุนแรง เผยปี 56 งบสูง 2.7 ล้านล้าน ส่อแววกินกันพุงกางแน่ ด้านผู้ประกอบการเผยแม้อยากต้านแต่ต้องจ่ายไม่งั้นธุรกิจไม่เดินหน้า

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย เปิดเผยถึงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย เดือนมิ.ย.2555 ว่า อยู่ที่ระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 10 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 3.2 และดัชนีแนวโน้มสถาน การณ์คอร์รัปชั่นไทยที่ 3.7 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ยังมีความรุนแรงและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในปี 2556 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสูงถึง 2.7 ล้านล้านบาท ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีการคอร์รัปชั่นสูงขึ้น 

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญามีจำนวนเพิ่มขึ้น โดย 85.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือนธ.ค.2554 ที่ตอบว่าต้องจ่าย 80% อีกทั้งอัตราเงินที่ต้องจ่ายพิเศษมีเพิ่มขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามสูงถึง 39.7% ตอบว่าต้องจ่ายเงินพิเศษมากกว่า 25% ของวงเงิน และสัดส่วน 25.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าจ่าย 16-25% ของวงเงิน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการประมาณการว่ามูลค่า ทุจริตคอร์รัปชั่นปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 30-35% ของงบประมาณ สูงขึ้นจากเมื่อ 10 ปีก่อนที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10% และเกิดขึ้นในทุกระดับทุกภูมิภาค เพราะวงเงินลงทุนจะกระจายไปตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากเป็นอัตรา 35% จะส่งผลให้ในปี 2555 การทุจริตคอร์รัปชั่นจะมีมูลค่า 2.94 แสนล้านบาท คิดเป็น 12.36% ของงบประมาณรายจ่าย หรือ 2.54% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ส่วนปี 2556 ประมาณการว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะมีมูลค่า 3.29 แสนล้านบาท คิดเป็น 13.75% ของวงเงินงบประมาณ หรือ 2.63% ของจีดีพี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก

"แม้ว่าผู้ประกอบการจะมีจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชั่นสูงขึ้น แต่เห็นว่าการทำธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้ทำสัญญากับภาครัฐอยู่ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น โดยต้องวางนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง? นางเสาวณีย์กล่าว

NEWS & TRENDS