ส.อ.ท.จี้รัฐทบทวนค่าจ้าง-หนุนลงทุนต่างแดน

ส.อ.ท. เผยอยากให้รัฐทบทวนขึ้นค่าจ้าง 1 ม.ค. 56 เหตุ SME ผลักภาระไปสู่ราคาสินค้าไม่ได้ หวั่นทยอยปิดระนาว พร้อมขอความชัดเจนบีโอไอ เรื่องนโยบายส่งเสริมลงทุนต่างแดน เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวส.อ.ท. เผยอยากให้รัฐทบทวนขึ้นค่าจ้าง 1 ม.ค. 56 เหตุ SME ผลักภาระไปสู่ราคาสินค้าไม่ได้ หวั่นทยอยปิดระนาว พร้อมขอความชัดเจนบีโอไอ เรื่องนโยบายส่งเสริมลงทุนต่างแดน เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัว

  นายสมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.อยากให้รัฐทบทวนการขึ้นค่าจ้างในวันที่ 1 มกราคม 2556 พร้อมกันทั่วประเทศใหม่อีกครั้ง เพราะกำลังทำให้เอสเอ็มอีทยอดปิดกิจการลง เนื่องจาไม่สามารถผลักภาระไปให้ราคาสินค้าได้

นอกจากนี้ ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนไทยไปต่างประเทศเร่งด่วนก่อนสิ้นปีนี้ โดยกำหนดประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งใช้แรงงานเข้มข้นใดบ้างที่บีโอไอจะไม่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศอีกต่อไป และให้หันไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแทนด้วยการกำหนดระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อให้เวลาเอกชนปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีปี 2558

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก อาทิ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เป็น กำลังตัดสินขยายกำลังการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เพราะขณะนี้แรงงานไทยขาดแคลนทุกระดับต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว ซึ่งเอกชนยอมรับได้หากจะไม่ส่งเสริมกิจการที่ใช้แรงงานสูงในประเทศ แต่ขอให้ประกาศชัดๆ และให้เวลาปรับตัวควบคู่กับมาตรการส่งเสริมไปลงทุนต่างประเทศพร้อมกัน โดยโฟกัสไปที่กัมพูชา พม่า และลาว

ปัจจุบันบีโอไอได้ผ่อนผันชั่วคราวให้บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้แรงงานต่างด้าวไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วไทยขาดแคลนแรงงานทุกระดับจำนวนมาก แนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวต้องเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น จึงควรกำหนดระยะเวลาผ่อนผันให้ชัดเจนเพื่อให้เอกชนปรับตัว และต้องสอดรับกับแผนยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากในประเทศ
 

NEWS & TRENDS