อุตฯเซรมิกปรับแผนหนีตายใช้จ้างเหมาแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปางว่า ผู้ประกอบการหลายรายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิก ต่างหาวิธีแก้ปัญหานี้ โดยหันมาจ้างเหมาแทนการจ้างแบบรายวัน โดยระบุว่าการจ้างวันละ 300 บาท แต่ได้งานปริมาณเท่าเดิม ด้านผู้ประกอบการลำพูนตั้งโต๊ะหารือดึงจัดหางานให้ข้อมูลการจ่ายเงินสมทบลูกจ้างต่างด้าว หลังแบกรับต้นทุนจากพิษค่าจ้าง 300 บาทไม่ไหว ต้องหั่นเวลาทำงานลงเหลือสัปดาห์ละ 4 วัน แต่กลับยังต้องจ่ายเงินสมทบเท่าเดิม แถมแรงงานต่างด้าวหัวใสดอดไปรับจ้างนอกเวลางาน การจ้างแรงงานในท้องถิ่นหายาก เนื่องจากไปทำงานในโรงงาน

 


  ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปางว่า ผู้ประกอบการหลายรายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิก ต่างหาวิธีแก้ปัญหานี้ โดยหันมาจ้างเหมาแทนการจ้างแบบรายวัน โดยระบุว่าการจ้างวันละ 300 บาท แต่ได้งานปริมาณเท่าเดิม ด้านผู้ประกอบการลำพูนตั้งโต๊ะหารือดึงจัดหางานให้ข้อมูลการจ่ายเงินสมทบลูกจ้างต่างด้าว หลังแบกรับต้นทุนจากพิษค่าจ้าง 300 บาทไม่ไหว ต้องหั่นเวลาทำงานลงเหลือสัปดาห์ละ 4 วัน แต่กลับยังต้องจ่ายเงินสมทบเท่าเดิม แถมแรงงานต่างด้าวหัวใสดอดไปรับจ้างนอกเวลางาน การจ้างแรงงานในท้องถิ่นหายาก เนื่องจากไปทำงานในโรงงาน

ด้านนายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทของรัฐบาลมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการได้ปรับค่าจ้างเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลแล้ว แม้ว่าจะเป็นภาระหนักเพราะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจน ผู้ประกอบการหลายรายที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ได้หาวิธีบรรเทาผลกระทบเพื่อเริ่มปรับตัวรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน จากเดิมจ้างรายวัน เป็นจ้างเหมาแทน

เนื่องจากต้องยอมรับว่าการจ้างเงินค่าจ้างเพิ่มให้แก่ลูกจ้างเป็นวันละ 300 บาท แต่คุณภาพหรือปริมาณของงานยังเท่าเดิม จึงเปลี่ยนมาเป็นวิธีการจ้างเหมาซึ่งได้คุณภาพและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซรามิกเคยจ้างเป็นรายวัน ก็เปลี่ยนมาจ้างเหมาเป็นรายชิ้นแทน เช่น งานขึ้นรูปถ้วย ชาม ฯลฯ จะจ้างเหมาขึ้นรูป 40-50 ชิ้นต่อ 100 บาท เพราะเป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยความละเอียด งานจัดเรียงสินค้าในเคลมเผาจ้างเหมาวันละ 300 บาท งานเพ้นท์ลายเซรามิก จ่ายเหมาตามความยาก-ง่ายของลาย

“การหันมาจ้างเหมาแทนการจ้างรายวันซึ่งต้องจ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนการประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เพราะอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นกิจการที่อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางมีโรงงานเซรามิกทั้งใหญ่จนถึงรายย่อยรวมกันไม่ต่ำกว่า 200 โรงงาน หากต้องจ่ายค่าจ้าง 300 บาท อาจได้รับความเดือดร้อนจนถึงขั้นปิดโรงงานได้” นายอธิภูมิ กล่าว


 

NEWS & TRENDS