คลังเดินแผนเชิงรุกดูแล SME ส่งออก

คลังสั่งหน่วยงานเอี่ยวเอสเอ็มอี เข้าหาลูกค้าในเชิงรุก อย่าปล่อยให้ติดต่อเข้ามารับความช่วยเหลือเอง เผยเวลานี้วิกฤตยุโรปเริ่มกระทบยอดส่งออกไทยแล้ว

 

 
คลังสั่งหน่วยงานเอี่ยวเอสเอ็มอี เข้าหาลูกค้าในเชิงรุก อย่าปล่อยให้ติดต่อเข้ามารับความช่วยเหลือเอง เผยเวลานี้วิกฤตยุโรปเริ่มกระทบยอดส่งออกไทยแล้ว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เกี่ยวกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป

โดยในที่ประชุม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ได้กำชับให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) หรือไอแบงก์, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เข้าไปดูแลผู้ประกอบเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าของธนาคารในเชิงรุก ทั้งด้านสินเชื่อหรือการค้ำประกันส่งออก มากกว่าให้ผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือเอง เพราะเอสเอ็มอีส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิภาพการผลิต แม้ขณะนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะยังไม่ชัดเจน แต่ยอดการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดยุโรปเริ่มลดลงแล้ว
 

NEWS & TRENDS