กสอ.ขอ 180 ล.ทำโรดแมพพา SME ลุย AEC

กสอ.ของบ 180 ล้าน ทำโรดแมพช่วยอสเอ็มอีลุยเออีซี และวางแผนเพิ่มเป็น 200 ล้านในปี 57 คาดช่วยเอสเอ็มอีเข้าทำโรดแมพเออีซีในงบปี 56 จำนวน 10,000 ราย


กสอ.ของบ 180 ล้าน ทำโรดแมพช่วยอสเอ็มอีลุยเออีซี และวางแผนเพิ่มเป็น 200 ล้านในปี 57 คาดช่วยเอสเอ็มอีเข้าทำโรดแมพเออีซีในงบปี 56 จำนวน 10,000 ราย
 
นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมแผนการส่งเสริมเอสเอ็มอีในปีงบประมาณ 2556 ไว้ 2 แนวทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างความพร้อมให้เอสเอ็มอีเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยได้ของบดำเนินการสร้างความพร้อมให้เอสเอ็มอีเข้าสู่เออีซีในปีงบประมาณ 2556 รวม 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ที่ได้รับ 20 ล้านบาท และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้วางแผนคำของบประมาณระยะยาวเพื่อสร้างความพร้อมเอสเอ็มอีเข้าสู่อาเซียนในปี 2557-2558 ที่ปีละ 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 จะช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีทำโรดแมพเข้าสู่เออีซี 10,000 ราย เพิ่มจากปีงบประมาณ 2555 ที่ดำเนินการไป 8,000 ราย และจะให้เอสเอ็มอีรายใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้มาเข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้วิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในการเตรียมเข้าเออีซี เช่น จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ รวมทั้งช่วยเหลือเอสเอ็มอีในการพัฒนาบุคคลากรและการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เออีซี ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะส่งที่ปรึกษาเข้าไปให้คำแนะนำในสถานประกอบการ

นายพสุ กล่าวว่า จะสร้างเครือข่ายธุรกิจที่จะเข้าสู่เออีซี 10 เครือข่าย ในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับองค์กรธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดรูปแบบการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเห็นว่า ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพาผู้ประกอบการไปหาโอกาสการค้าและการลงทุนในอาเซียน ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง แต่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องการสร้างเครือข่ายที่สร้างโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันให้มากขึ้น

กสอ.จะนำรูปแบบการสร้างเครือข่ายธุรกิจของญี่ปุ่นมาปรับใช้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจไปลงทุนในอาเซียน โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในไทยหรือประเทศอื่นในอาเซียนจะส่งพนักงานมาทำงานในไทยเป็นเวลา 3-12 เดือน ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมไทยและมีเครือข่ายในไทย และเมื่อต้องมาลงทุนในไทยจะต้องดำเนินการอย่างไร โดยที่ผ่านมาไทยที่ผลิตชิ้นส่วน และต้องการทำธุรกิจร่วมกับญี่ปุ่น ก็จะรับพนักงานญี่ปุ่นมาทำงานด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจให้เอสเอ็มอีไทยที่ต้องการลงทุนในอาเซียน มาร่วมโครงการเพื่อส่งพนักงานไปประจำในประเทศที่ต้องการไปลงทุน

NEWS & TRENDS