ค้าปลีกจี้รัฐอย่าเฉื่อยเพื่อนบ้านเริ่มขยับรับเออีซี

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จี้รัฐออกกฎหมายค้าปลีกให้ชัดเจน แถมไร้กฎหมายหนุนเอกชนไทยไปต่างประเทศ เผยได้ข้อมูลเพื่อนบ้านเริ่มขยับรับเออีซีกันแล้ว แต่ไทยยังไร้ทิศทางทั้งที่มีศักยภาพ

 

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จี้รัฐออกกฎหมายค้าปลีกให้ชัดเจน แถมไร้กฎหมายหนุนเอกชนไทยไปต่างประเทศ เผยได้ข้อมูลเพื่อนบ้านเริ่มขยับรับเออีซีกันแล้ว แต่ไทยยังไร้ทิศทางทั้งที่มีศักยภาพ

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในขณะนี้เชื่อว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลในขณะนี้คือ การออกกฎหมายค้าปลีกที่มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว และยังไม่มีการกำหนดกฎหมายสนับสนุนเอกชนไทยไปลงทุนต่างประเทศ และการกำหนดกฎหมายการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้เริ่มมีการปรับนโยบายในประเทศ เพื่อรับมือการเปิดเออีซีอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของอาเซียน หรือประเทศมาเลเซีย ที่มีการลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าฟุ่มเฟือยลงเหลือ 0-5% แล้ว ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดทิศทางการแข่งขันแต่อย่างใด ทั้งที่ประเทศมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพขยายตลาดได้จำนวนมาก 

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สมาคมอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์ของค้าปลีก-ค้าส่งไทย เพื่อนำเสนอต่อภาครัฐในเดือน ก.ย.นี้ ให้กำหนดนโยบายของอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยในอนาคต เพื่อนำมาเปิดใช้ในปี 2556
 

NEWS & TRENDS