SCB ต่อลม SME โดนพิษเศรษฐกิจโลก

ไทยพาณิชย์ยืนยันพร้อมช่วยเหลือลูกค้า เจอวิกฤตโลก หลังมีลูกค้าบางรายขอยืดชำระหนี้ โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นรายๆไป แต่ไม่กังวลเพราะธนาคารมีหนี้เสียต่ำกว่า 1.5%ไทยพาณิชย์ยืนยันพร้อมช่วยเหลือลูกค้า เจอวิกฤตโลก หลังมีลูกค้าบางรายขอยืดชำระหนี้ โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นรายๆไป แต่ไม่กังวลเพราะธนาคารมีหนี้เสียต่ำกว่า 1.5%

นายศิริชัย สมบัติศิริ  รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทั้งปัญหาวิกฤติในยุโรป และเศรษฐกิจจีนที่อัตราการเติบโตเศรษฐกิจลดลงทำให้ลูกค้าที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้รับผลกระทบด้านปริมาณส่งออกและมูลค่าสินค้าลดลงประมาณ 20%  ซึ่งทำให้ลูกค้าบางรายขอยืดการชำระหนี้ออกไปแต่เป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น  ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี  แต่ในปัจจุบันธนาคาพร้อมให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นถือว่าไม่ได้มากนัก  เพราสินค้าส่วนใหญ่ประมาณ 80% ยังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศทำให้ธนาคารไม่ได้กังวลมากนัก

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงมีหลักเป็น 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  ซึ่งถือว่าไม่มากนัก เพราะลูกค้าปรับตัวรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการทำตลาดใหม่ไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา  และการเข้าไปช่วยเหลือทำให้ลูกค้ามีสายป่านที่ยาวขึ้น และทำให้ธนาคารปิดความเสี่ยงการเร่งตัวของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล  โดยปัจจุบันเอ็นพีแอลยู่ระดับต่ำกว่า1.5% ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจเอสเอ็มอีนอกจากปัจจัยภายนอกประเทศแล้วต้องจับตาปัญหาการเมืองในประเทศด้วยเช่นกัน

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีมาจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล  ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น  ส่งผลให้กำลังซื้อสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น
 

NEWS & TRENDS