บีโอไอแก้ระเบียบไทยลงทุน ตปท. ช่วย SME

บีโอไอเร่งแก้ระเบียบลงทุนต่างประเทศให้ทันสิ้นปี หวังช่วยเอสเอ็มอีไม่เสียเปรียบเมื่อเปิดเออีซี มองค่าแรง 300 บาทไม่กระทบอัตราว่างงานบีโอไอเร่งแก้ระเบียบลงทุนต่างประเทศให้ทันสิ้นปี หวังช่วยเอสเอ็มอีไม่เสียเปรียบเมื่อเปิดเออีซี มองค่าแรง 300 บาทไม่กระทบอัตราว่างงาน

  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (ASEAN EconomicCommunity : AEC) นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอโครงการช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่เสียเปรียบเมื่อเปิด AEC โดยเฉพาะกลุ่ม SME ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กำลังแก้ไขกฎระเบียบของหน่วยการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ TOI (Thailand Overseas Investment Unit) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมาย

ทั้งนี้ รวมถึงทำหน้าที่อบรมเรื่องภาษาและกฎหมายให้กับนักลงทุนไทย แต่จะเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาเพียงอย่างเดียวจึงไม่จำเป็นต้องของบประมาณในการจัดตั้งกองทุน ซึ่งบีโอไอจะพยายามปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพราะต้องมีการแก้ระเบียบและประกาศของบีโอไอเพิ่มเติมอีก

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิด AEC อุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำลงเพราะสินค้าที่เข้ามาในไทยจะมีความหลากหลายมากขึ้น ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละประมาณ 300 บาท มองว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานซึ่งอัตราการว่างงานขณะนี้เมื่อรวมกับจำนวนนักศึกษาจบใหม่แล้วยังอยู่ที่ 0.7% ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.8-0.9%
 

NEWS & TRENDS