"พาณิชย์"แจงตัวเลขส่งออก มิ.ย.คำนวณพลาด

“พาณิชย์” แจงตัวเลขส่งออก มิ.ย.คลาดเคลื่อน เหตุคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนผิด ชี้แก้ไขข้อมูลใหม่แล้ว ทำให้ มิ.ย.ส่งออกลด 4.2% ขาดดุลการค้า 546 ล้านเหรียญสหรัฐ


“พาณิชย์” แจงตัวเลขส่งออก มิ.ย.คลาดเคลื่อน เหตุคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนผิด ชี้แก้ไขข้อมูลใหม่แล้ว ทำให้ มิ.ย.ส่งออกลด 4.2% ขาดดุลการค้า 546 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศเดือน มิ.ย. 2555 ที่คลาดเคลื่อนเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนผิด โดยมีการนำอัตราแลกเปลี่ยนของเดือน พ.ค. มาคำนวณ โดยการส่งออกใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.6288 บาท/เหรียญสหรัฐ นำเข้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0085 บาท/เหรียญสหรัฐ
 
        ทั้งที่ความจริงต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดือน มิ.ย. มาคำนวณ คือ ส่งออกใช้ 31.1829 บาท/เหรียญสหรัฐ และนำเข้าใช้ 31.5606 บาท/เหรียญสหรัฐ ทำให้ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แถลงเดิม คือ การส่งออกจะมีมูลค่า 1.97 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.2% นำเข้ามูลค่า 2.03 หมื่นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.6% และขาดดุลการค้า 546.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการส่งออกรวมในช่วง 6 เดือนปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) จะมีมูลค่า 1.12 แสนล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้ามีมูลค่า 1.22 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1.03 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงฯ ไม่มีนัยสำคัญในการบิดเบือนตัวเลข เพราะถ้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลคงไม่มาแก้ไขตัวเลขเพราะไม่มีใครรู้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการคำนวณ ซึ่งก็ขอน้อมรับ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือตัวเลขเศรษฐกิจที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล
 

NEWS & TRENDS