รัฐโชว์ผลสำรวจชี้ค่าแรงสามร้อย SME ปรับตัวได้

กระทรวงแรงงานเผยผลสำรวจผลกระทบนโยบายค่าแรงขั้นต่ำของเอสเอ็มอีพบ กระทบจริงแต่จัดการได้ ขณะที่การจ้างงานยังขยายตัว 
กระทรวงแรงงานโชว์ผลสำรวจผลกระทบนโยบายค่าแรงขั้นต่ำของเอสเอ็มอีพบ กระทบจริงแต่จัดการได้ ขณะที่การจ้างงานยังขยายตัว
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างได้มีการพิจารณาข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2555 ที่ผ่านมา  ซึ่งจากผลสำรวจผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 1,707 แห่ง ในภาคการผลิต บริการและการค้า พบว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างฯ คือทำให้ต้นทุนสูงขึ้น รายได้ลดลง ขายสินค้าได้ลดลง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 99.72 ก็ยังสามารถปรับตัวได้ โดยใช้วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น งดรับลูกจ้างเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ลดชั่วโมงทำงานล่วงเวลาฯลฯ และขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านลดเงินสมทบประกันสังคม ลดภาษี ด้านต่างๆ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพ ฯลฯ

ส่วนเรื่องภาวะวิกฤติยูโร ซึ่งถือว่ายังไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจ้างงานในภาพรวมของประเทศอย่างชัดเจน แต่ก็ยังต้องเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกันต่อไปว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างในอนาคต

      อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาควบคู่กับอัตราเงินเฟ้อแล้วพบว่า ขณะนี้ยังสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าได้ดี จึงยังไม่ส่งผลกระทบมายังการจ้างงาน โดยจะเห็นว่าในช่วงเดือน มิ.ย. การจ้างงานมีการปรับตัวดีขึ้น ส่วนเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา การจ้างงานขยายตัวในระดับ 1.33% ขณะที่เดือน มิ.ย.การจ้างงานขยายตัวในระดับ 1.9% ซึ่งถือว่ายังอยู่ในภาวะปกติ

      ทั้งนี้ หากการจ้างงานมีอัตราการขยายตัวไม่ถึง 1% ติดต่อกัน 3 เดือน จึงจะถือเป็นภาวะอันตราย ดังนั้น จากการติดตามข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ จึงน่าจะบ่งชี้ได้ว่าผู้ประกอบการมีความมั่นใจขึ้น จึงทำให้มีการจ้างงานมากขึ้นตามลำดับ

NEWS & TRENDS