SME แห่ขอโลโก้การันตีเว็บไซต์เชื่อถือได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยข้อมูลมีเอสเอ็มอีแห่ขอโลโก้ DBD Registered เพื่อการันตีเว็บไซต์เชื่อถือได้มีตัวตนจริงนับหมื่นราย เผยเครื่องหมายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ธุรรกิจแก่เอสเอ็มอีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยข้อมูลมีเอสเอ็มอีแห่ขอโลโก้ DBD Registered เพื่อการันตีเว็บไซต์เชื่อถือได้มีตัวตนจริงนับหมื่นราย เผยเครื่องหมายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ธุรรกิจแก่เอสเอ็มอี 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทย นำระบบ e-Commerce ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ พร้อมกับพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ให้เข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตในอัตราสูง และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce และผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้บริการออกเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองว่า เว็บไซต์นั้นได้จดทะเบียนและผ่านเกณฑ์ประเมินของกรมฯ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง โดยผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายฯ สามารถนำไปติดบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภค Click ที่เครื่องหมายฯ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ โดยในปัจจุบัน (ณ วันที่ 25 ก.ค.55) มีเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered แล้วจำนวน 10,128 เว็บไซต์

สำหรับการได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคว่าได้ซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งมีตัวตนอยู่จริง และเชื่อถือได้ ส่วนตัวผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายฯ ก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของตัวเอง

NEWS & TRENDS