สคบ.ออกกฎคุมเข้มโฆษณาเคเบิลทีวี

สคบ.เริ่มปฏิบัตการฟันโฆษณาเคเบิลทีวี เตรียมวางกฎออกอากาศไม่ส่งให้ตรวจก่อน มีความผิด พร้อมเพิ่มโทษโฆษณาเกินจริงเข้าข่ายหลอกลวง โดนทั้งแพ่ง อาญาสคบ.เริ่มปฏิบัตการฟันโฆษณาเคเบิลทีวี เตรียมวางกฎออกอากาศไม่ส่งให้ตรวจก่อน มีความผิด พร้อมเพิ่มโทษโฆษณาเกินจริงเข้าข่ายหลอกลวง โดนทั้งแพ่ง อาญา

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาสินค้าทางทีวี หลังได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ สคบ.เป็นหน่วยงานหลักคอยติดตามและควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มเคเบิลทีวีที่มีการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายและมีการโฆษณาชวนเชื่อหลวกลวงผู้บริโภค เบื้องต้นเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องปราม อาจให้ สคบ.ออกกฎระเบียบให้ผู้ที่จะทำการโฆษณาต้องส่งตัวอย่างมาให้ สคบ.ตรวจสอบก่อน จากนั้นจึงจะนำไปออกอากาศได้ 

ทั้งนี้ ได้ให้ฝ่ายบริหาร สคบ.ปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่ โดยเฉพาะโครงสร้างการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนการเอาผิดผู้ที่เอาเปรียบผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เพราะเดิมการดำเนินคดีจะใช้เวลานานก่อนจะเข้าสู่การเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังอาจพิจารณาการเอาผิดกับผู้ที่เอาเปรียบเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิมจะส่งฟ้องดำเนินคดีทางแพ่ง เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ต่อไปอาจพิจารณาดำเนินคดีอาญาเพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำอีก

ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการควบคุมการโฆษณาแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถประชุมนัดแรก และจะกำหนดแนวทางข้อกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมโฆษณาได้ โดยจะนำร่องก่อนในทีวีเคเบิลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ 

ขณะที่ สคบ.เองก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาอยู่ จึงคาดว่าจะสามารถนำมาบูรณาการร่วมกัน และจะผลักดันเป็นข้อกฎหมายเข้าไปควบคุมได้ สำหรับประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ สคบ.นั้น ได้มีการกำหนดแนวทางการโฆษณาต่างๆ ต้องแสดงข้อมูลความเป็นจริงให้กับผู้บริโภครับทราบ เช่น การโฆษณาจะต้องไม่เป็นเท็จ หลอกลวงผู้บริโภค และต้องไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหาย การกระทำผิดโดยทางตรงและทางอ้อม การโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาการโฆษณาที่นำไปสู่การแตกความสามัคคีของผู้บริโภค 

ในกรณีที่มีข้อความเชิญชวนมีรางวัลให้มีของขวัญลดแลกแจกแถม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ต้องระบุรายละเอียดของรางวัลให้ชัดเจน ระบุวันที่ส่งชิงโชค วันจับรางวัล แสดงเงื่อนไขรายละเอียดในการรับรางวัล เวลาประกาศรางวัล รวมทั้งเมื่อผู้บริโภคได้รับรางวัลต้องประกาศให้รับทราบด้วย
 

NEWS & TRENDS