ส่งออกติดลบผู้ประกอบการเรียงแถวถกรัฐแก้วิกฤต

ส่งออกครึ่งปีแรกติดลบ ผู้ประกอบการเรียวแถวหารือรัฐถกแก้วิกฤต ชี้ตลาดยุโรปเริ่มซบ ขอรัฐช่วยเปิดตลาดใหม่บุก อาเซียน ละตินอเมริกาแทน เผย 7-8 สิงหาคมนี้ ถึงคิวอุตฯอาหารและอัญมณีฯหารือต่อไป 
ส่งออกครึ่งปีแรกติดลบ ผู้ประกอบการเรียวแถวหารือรัฐถกแก้วิกฤต ชี้ตลาดยุโรปเริ่มซบ ขอรัฐช่วยเปิดตลาดใหม่บุก อาเซียน ละตินอเมริกาแทน เผย 7-8 สิงหาคมนี้ ถึงคิวอุตฯอาหารและอัญมณีฯหารือต่อไป
หลังตัวเลขการส่งออกครึ่งแรกออกมาติดลบ ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกต่างขอให้รัฐเข้ามาช่วยดูแล โดยล่าสุดกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม พร้อมด้วยกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าได้เข้าหารือกับกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออก ซึ่งหลังจากการประชุมนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกรายสินค้า กับกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้าว่า ผู้ประกอบการต้องการให้กรมฯ เพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อาเซียน ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นตลาดที่มีโอกาสในการขยายการส่งออก ทดแทนการส่งออกไปตลาดยุโรปที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ควรจัดทำข้อมูลเชิงลึกในประเทศคู่ค้า คู่แข่ง เพื่อให้ทราบว่าโอกาสสินค้าไทยมีมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งการผลักดันให้มี "เจโทร โมเดล" ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ต้องการให้มีการปรับโครงสร้างภาษีสินค้าวัตถุดิบด้ายใยสังเคราะห์ให้เหลือ 1% และให้ความช่วยเหลือป้องกันการทุ่มตลาดสินค้าผ้าผืนจากจีน ปรับปรุงแก้ไขเรื่องสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ที่ให้แก่ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในการนำเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศได้รับการยกเว้น VAT มากกว่าการซื้อผ้าผืนในประเทศ 

ส่วนสินค้าเครื่องหนัง พบว่า ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหนังดิบ ผู้ประกอบการได้เสนอให้ส่งเสริมการเลี้ยงวัว และควายอย่างมีคุณภาพ และเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แฟชั่น มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวแล้วในวันที่ 7-8 สิงหาคม กรมส่งเสริมการส่งออกจะประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานกับกลุ่มสินค้าอาหาร และกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางผลักดันการส่งออกหลังครึ่งปีแรกติดลบ ก่อนรวบรวมเสนอให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณา เพื่อออกมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและรายงานให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปออกมาตรการต่อไป 
 
 

NEWS & TRENDS