SCBผนึกส.อ.ท. “SCB-FTI Factory Outlet”

SCBผนึกส.อ.ท. “SCB-FTI Factory Outlet”

 

 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดมหกรรมสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออก “SCB-FTI Factory Outlet” ครั้งที่ 5 นำสินค้ากว่า 240 แบรนด์ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 70% มาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จากอุตสาหกรรมต่างๆ และช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้ซื้อสินค้าในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คาดสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs กว่า 25 ล้านบาท 
 

NEWS & TRENDS