รัฐประสาน 9 องค์กร ดัน SME ใช้ e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจ ประสาน 9 หน่วยงานมุ่งดันเอสเอ็มอีลุย e-Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างรายได้และเป็นเจ้าของธุรกิจ แนะผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าสังเกต DBD Registered และ DBD Verified ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจ ประสาน 9 หน่วยงานมุ่งดันเอสเอ็มอีลุย e-Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างรายได้และเป็นเจ้าของธุรกิจ แนะผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าสังเกต DBD Registered และ DBD Verified ด้วย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 9 หน่วยงาน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ใช้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในการค้าขาย โดยหน่วยงานที่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่

         1. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 3. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 8. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ 9. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย

  ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผลักดันธุรกิจ e-Commerce เป็นธุรกิจดาวเด่น เพื่อเป็นตัวช่วยให้เอสเอ็มอีมีช่องทางในการขยายตลาดและฐานลูกค้า และเร่งส่งเสริมให้เอสเอ็มอีนำระบบ e-Commerce ไปใช้เปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกิจใดที่ได้เครื่องหมาย DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจกาารค้า แสดงว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือเป็นธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่เชื่อถือได้ แต่หากได้ DBD Verified จะยิ่งแสดงว่าเป็นธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered แล้วจำนวน 10,158 เว็บไซต์ และได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ที่ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจะเป็นเกณฑ์ที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีการใช้ใน 27 ประเทศครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกา จำนวน 156 เว็บไซต์ ทั้งนี้ ได้โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการอีก 20-30% และเพิ่มยอดค้าขายออนไลน์ขึ้น 20% จากมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาทต่อปี

สำหรับผู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ขอให้สังเกตดูเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified เป็นหลัก โดยเมื่อผู้ซื้อ Click ที่เครื่องหมายดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และปรากฏข้อมูลทางทะเบียนของผู้ขายเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้มากขึ้นว่าได้ซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีตัวตนอยู่จริง และเชื่อถือได้

 

 

NEWS & TRENDS