"เอสเอ็มอีแบงก์" คลอดสินเชื่อพัฒนาการผลิต ดอกถูกนาน 2 ปี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดตัวแคมเปญ“สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต” Productivity Improvement Loanธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดตัวแคมเปญ“สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต” Productivity Improvement Loan เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 2 ประเภท ได้แก่

1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร สำหรับซื้อ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

2. สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานที่ต้องการลงทุน ขยาย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนากิจการด้านต่างๆ

โดยมีจุดเด่นอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR-3% นาน 2 ปี และปลอดชำระเงินต้นในปีแรก โดยใช้บรรษัทประกันอุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) ในการค้ำประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1357

NEWS & TRENDS