ส่งออกอาหารขอรัฐช่วยลดทุนผลิต-หาตลาดใหม่

กลุ่มส่งออกอาหาร ขอรัฐช่วยลดต้นทุนการผลิต พร้อมหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมที่ยอดลดลงกลุ่มส่งออกอาหาร ขอรัฐช่วยลดต้นทุนการผลิต พร้อมหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมที่ยอดลดลง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกรายสินค้ากับกลุ่มสินค้าอาหาร ว่า กลุ่มสินค้าอาหารได้ขอให้ภาครัฐช่วยเหลืเรื่องลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีขีดความสามารถในการส่งออกและแข่งขันได้ดีขึ้น รวมทั้งขอให้ช่วยหาตลาดใหม่เพิ่มเติม หลังจากตลาดหลักหลายตลาดได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และบางตลาดมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น

    นอกจากนี้ ในหมวดสินค้าไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ได้เสนอให้ยกเว้นภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองชั่วคราว พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่วนสินค้ากุ้งแช่แข็งและแปรรูป อยากให้เร่งผลักดันการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ อย่าง รัสเซียและตะวันออกกลาง และเร่งเจรจาแก้ปัญหาถูกสหภาพยุโรป (อียู) ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) เพื่อนำสินค้ากุ้งไปลดภาษีภายใต้ FTA อีกทั้งเจรจากับสหรัฐ ประเด็นรส่งออกกุ้งที่จับได้จากแหล่งธรรมชาติกับกุ้งเลี้ยง

    ด้านสินค้าผักและผลไม้ขอให้ภาครัฐจัดหาตลาดใหม่ ซึ่งกรมฯ มีแผนดำเนินการอยู่แล้ว ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน ส่วนสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ผู้ส่งออกปลาทูน่าขอให้ช่วยเจรจากับกรมประมงเพื่อประสานไปยังอียูเพื่อออกใบรับรองให้แก่ไทย 

    สำหรับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการผลักดันการส่งออกทั้งหมด กรมฯ จะนำเสนอให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์พิจารณา หากสามารถดำเนินการได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการเลย แต่หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น จะเสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการต่อไป

NEWS & TRENDS