พาณิชย์เตรียมพานักธุรกิจบุกอาเซียนรับ AEC

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดคณะนักธุรกิจไทยไปดูงานอาเซียนเพื่อรองรับเอเอีซี ประเดิมกัมพูชาประเทศแรก เน้น 3 จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ เผยเวลานี้มีผู้สมัครมาเกินจำนวนที่วางไว้แล้ว คาดกันยายนนี้ จัดตะลุย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสปป.ลาวกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดคณะนักธุรกิจไทยไปดูงานอาเซียนเพื่อรองรับเอเอีซี ประเดิมกัมพูชาประเทศแรก เน้น 3 จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ เผยเวลานี้มีผู้สมัครมาเกินจำนวนที่วางไว้แล้ว คาดกันยายนนี้ จัดตะลุย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสปป.ลาว

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่ 14-17 ส.ค. 55 โดยมุ่งเน้นไปยังจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่สุดของกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และกรุงพนมเปญ ศูนย์รวมประเทศกัมพูชา

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยที่สมัครเข้าร่วมคณะผู้แทนฯ เกินจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วกว่า 22 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการสาขาอาหารแปรรูป เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว และใช้ในห้องน้ำ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และ สินค้าเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

สำหรับรูปแบบการจัดคณะของกรมฯ จะเน้นให้ได้ผลในการเจรจา และเนื่องจากมีผู้สนใจจะร่วมคณะไปเจรจาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก จึงพิจารณาจะจัดคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียในเดือนก.ย. 55 ส่วนประเทศพม่า สปป.ลาว ก็จะได้จัดคณะไปเยือนอีกในปีงบประมาณ 56 ซึ่งคงเป็นในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป 
"การไปเยือนกัมพูชาเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยรมว.พาณิชย์ของไทย และรมว.พาณิชย์กัมพูชา ได้หารือร่วมกัน และเห็นพ้องให้ขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน เฉลี่ย 30% ต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าภายใน 3 ปี โดยเน้นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร และขยายฐานความร่วมมือไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็น AEC ในปี 58" รองอธิบดีฯกล่าว 

NEWS & TRENDS