ผู้ประกอบการไม่เชื่อรัฐรับมือวิกฤตยุโรปได้

หอการค้า เผย ผลสํารวจผู้ประกอบการ มองรัฐบาลไม่มีแผนรับมือเศรษฐกิจอียูชะลอตัว ถึงมีก็ไม่เพียงพอ พร้อมติงควรทำงานจริงจังกว่าที่เป็นอยู่หอการค้า เผย ผลสํารวจผู้ประกอบการ มองรัฐบาลไม่มีแผนรับมือเศรษฐกิจอียูชะลอตัว ถึงมีก็ไม่เพียงพอ พร้อมติงควรทำงานจริงจังกว่าที่เป็นอยู่

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการประเมินสถานการณ์วิกฤติยุโรป ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจไทยจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 800 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 61.6 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจยุโรป โดยมีร้อยละ 38.4 ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ทำให้ยอดจำหน่ายคำสั่งซื้อกำลังการผลิตและกำไรลดลง ขณะที่ ต้นทุนการผลิต ยังคงเพิ่มขึ้น

แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 52.3 เห็นว่า รัฐบาลยังไม่มีแผนในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ EU ที่ชะลอตัวในขณะที่ร้อยละ 47.7 คาดว่า รัฐบาลจะมีแผนในการรับมือแต่เชื่อว่า จะไม่เพียงพอในการรับมือวิกฤติที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลควรทำงานให้มีความจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่และควรร่วมมือกันทำงานกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังเห็นว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ในปีนี้ จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.1 - 5.5

NEWS & TRENDS