รัฐเสริมแกร่ง SME เมืองย่าโมดันเป็นประตูสู่อาเซียน

กระทรวงอุตฯจัดสัมมนาเสริมแกร่งเอสเอ็มอีโคราช หวังผลักดันให้เป็นประตูเชื่อมอาเซียนกระทรวงอุตฯจัดสัมมนาเสริมแกร่งเอสเอ็มอีโคราช หวังผลักดันให้เป็นประตูเชื่อมอาเซียน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการSMEs Road map : เปิดแนวรุกบุก AEC ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นการให้ความรู้และเตรียมพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในธุรกิจในพื้นที่โคราชให้สอดรับกับเป้าหมายในการให้โคราชเป็นด่านแรกที่จะมุ่งสู่ภาคอีสานพร้อมเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประเทศในอาเซียนในการปฏิบัติการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ เอสเอ็มอีโคราช

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียนซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการออกแบบให้เป็นสอดคล้องเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทำให้ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศจำนวนมาก

NEWS & TRENDS