บอร์ด SME Bank บี้สอบ "โสฬส" ทำเจ๊งยันไม่ให้ลาออก

บอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์เตรียมออกมติไม่ให้ "โสฬส" ลาออก หลังไม่มีใบรับรองแพทย์ พร้อมเดินหน้าสอบข้อเท็จจริง 9 เรื่อง เหตุทำธนาคารเสียหายหนักบอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์ยันไม่ให้ "โสฬส" ลาออก หลังไม่มีใบรับรองแพทย์ พร้อมเดินหน้าสอบข้อเท็จจริง 9 เรื่อง เหตุทำธนาคารเสียหายหนัก 

    นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2555 ได้ทำหนังสือถึง นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อให้มีการส่งใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงปัญหาด้านสุขภาพ จนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มาให้กรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 8 ส.ค.2555 ซึ่งปรากฎว่านายโสฬส ไม่ได้ส่งใบรับรองแพทย์ตามที่ร้องขอ

    โดยหลังจากนี้ จะนำเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาการลาออกของนายโสฬส อีกครั้งในเดือนนี้ ซึ่งกรรมการจะมีมติไม่อนุมัติการลาออกของนายโสฬส เพราะถือว่าส่งหลักฐานการลาออกไม่ครบ เพราะทางธนาคารได้ตรวจสอบกับทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้วว่าหากลาออกด้วยเหตุผลปัญหาสุขภาพต้องมีรับรองแพทย์ยืนยันด้วย

    นอกจากนี้ จะให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของนายโสฬส หากมีส่วนบริหารงานจนทำให้ธนาคารเสียหาย ซึ่งทางกรรมการจะต้องพิจารณาเลิกจ้างนายโสฬสต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนนี้

สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารงานของนายโสฬส มี 9 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การอำนวยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในโครงการชะลอเลิกจ้างแรงงาน เกินวงเงินของโครงการ 2. การอำนวยสินเชื่อผิดหลักเกณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเดียวกันเกิน 500 ล้านบาท 3. การอำนวยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีลักษณะซื้อที่ดินราคาถูกมาเป็นหลักประกัน 

4. การอนุมัติทำแพ็กกิ้งเครดิตโดยผิดหลักเกณฑ์ ทำให้ลูกค้าได้รับสินเชื่อซ้ำซ้อน 5. การประชุมเวียนเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหญ่โดยไม่โปร่งใส 6. การรายงานเท็จต่อคณะกรรมการธนาคาร และกระทรวงการคลัง เรื่องจำนวนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใน 45 วัน 

    7. การประวิงเวลาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเรื่องการออกหลักเกณฑ์สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8.การแก้ไขคำสั่งเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเบิกค่าที่พัก ได้เกินกว่าที่จ่ายจริง และ 9. การปลอมแปลงและปกปิด ข้อมูลที่แสดงสถานะที่แท้จริงของธนาคาร และนำไปรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และกระทรวงการคลัง

NEWS & TRENDS