หวั่นพิษยุโรปรุนแรงซัดไทยทรุดลามทั่วเอเชีย

หอการค้าไทยเปิดผลสำรวจ 7 ธุรกิจส่งออก พบตัวเลขมีแต่ทรงกับทรุด พร้อมห่วงกระทบลุกลามไปตลาดส่งออกทั้งเอเชียและสหรัฐ แต่ยังเชื่อมั่นส่งออกโตตามเป้ารัฐ 15%หอการค้าไทยเปิดผลสำรวจ 7 ธุรกิจส่งออก พบตัวเลขมีแต่ทรงกับทรุด พร้อมห่วงกระทบลุกลามไปตลาดส่งออกทั้งเอเชียและสหรัฐ แต่ยังเชื่อมั่นส่งออกโตตามเป้ารัฐ 15%

    นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปมีความรุนแรงขึ้น หอการค้าไทยเป็นห่วงว่าเหตุการณ์จะรุนแรงและลุกลามไปมากกว่านี้ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน อีกทั้งจะขยายไปกระทบกับตลาดส่งออกอื่นๆ ทั้งในเอเชียและสหรัฐ เนื่องจากการส่งสินค้าไปยุโรปมีอัตราลดน้อยลง ทำให้การแข่งขันในตลาดอื่นมีราคาที่ต่ำลงไปด้วย 

    ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิก โดยได้สอบถามจาก 7 กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง พบว่า กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่ม มีตัวเลขการส่งออกใน 6 เดือนที่ผ่านมา ลดลง 10% และทรงตัวจนถึงสิ้นปี 

ส่วนกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ตัวเลขส่งออก 5 เดือนที่ผ่านมา ลดลง 17.4% หากไม่นับรวมทองคำ ลดลงถึง 30% คาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับจนถึงสิ้นปี เนื่องจากครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาซื้อขาย 

    กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเลขส่งออกใน 5 เดือนที่ผ่านมา ลดลง 2.23% มูลค่า 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าครึ่งปีหลังจะลดลงมากกว่าเดิม ด้านกลุ่มอาหาร พบว่าตัวเลขส่งออกครึ่งปีที่ผ่านมาลดลง 10-15%

สำหรับกลุ่มยางพารา การส่งออกลดลง 33% และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องถึงสิ้นปี ส่วนกลุ่มท่องเที่ยว ตัวเลขนักท่องเที่ยวยังคงทรงตัวไม่ผัวผวนหรือลดลงมาก และกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ การส่งออกที่ผ่านมาลดลงไม่ถึง 10% เนื่องจากมีการวางแผนการตลาดล่วงหน้า และคาดว่าครึ่งปีหลังจะลดลงเพียงเล็กน้อย

    อย่างไรก็ตาม นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังมั่นใจว่าการส่งออกของไทยจะยังขยายตัวได้ 15% ตามเป้าหมายของรัฐบาล และจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 5.8%

NEWS & TRENDS