สมอ.เอาจริงสกัดนำเข้าสินค้าห่วยดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

สมอ.เตรียมออกนโยบายสกัดสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพ ย้ำห้ามนำเข้าก่อนได้รับอนุญาต หลังพบผู้ประกอบการชอบนำเข้ามาก่อนแล้วค่อยขออนุญาติ ดีเดย์คุมเข้ม 1 ต.ค.นี้สมอ.เตรียมออกนโยบายสกัดสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพ ย้ำห้ามนำเข้าก่อนได้รับอนุญาต หลังพบผู้ประกอบการชอบนำเข้ามาก่อนแล้วค่อยขออนุญาติ  ดีเดย์คุมเข้ม 1 ต.ค.นี้

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สมอ.จะออกนโยบายห้ามนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อนได้รับอนุญาต และต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจาก สมอ. เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่นำสินค้าเข้ามาก่อน และค่อยมาขอใบอนุญาต ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก และเหล็ก เพื่อป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้ามาในเมืองไทย

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 1 ต.ค. จะห้ามนำเข้าสินค้าทุกประเภทก่อนได้รับอนุญาต และ สมอ.จะไม่ออกหนังสือตรวจปล่อยสินค้าให้จนกว่าสินค้าจะมีใบอนุญาตมายืนยันตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งมาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ด้วย

หากตรวจพบว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากนำสินค้าที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายมาลักลอบจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000–50,000 บาท หรือหากเป็นสินค้าที่ถูกอายัดแล้วแอบนำไปจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

NEWS & TRENDS