พาณิชย์ดัน 8 กลุ่มสินค้าเรือธงบุก AEC

พาณิชย์วางแผนดัน 8 กลุ่มสินค้าเป็นทัพหน้าลุย AEC เหตุเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพพาณิชย์วางแผนดัน 8 กลุ่มสินค้าเป็นทัพหน้าลุย AEC เหตุเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ว่า ได้มีการกำหนดสินค้าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะผลักดันเข้าสู่ตลาด AEC จำนวน 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่องเที่ยว สุขภาพและความงาม วัสดุก่อสร้าง แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง และเครื่องจักรกล เนื่องจากเห็นว่าเป็นสินค้าที่ไทยมีขีดความสามารถ และควรที่จะผลักดันให้ใช้ประโยชน์จาก AEC เป็นฐานการผลิต การค้า และการลงทุน      
 
ทั้งนี้ ไทยจะใช้สินค้าเป็นตัวตั้ง แล้วมาดูว่าไทยจะใช้โอกาสจาก AEC ในการเป็นตลาดส่งออก เป็นฐานการผลิต หรือเข้าไปลงทุนได้อย่างไร ในฐานะที่อาเซียนเป็นตลาดเดียวกัน โดยให้ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันจัดทำแผนในการบุกตลาด AEC 

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังคน เพื่อรองรับ AEC โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ในวันที่ 17 ส.ค.2555 ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน จากนั้นจะเสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมวันที่ 24 ส.ค.2555 ต่อไป     

โดยแนวทางในการพัฒนาความพร้อมด้านกำลังคนของกระทรวงพาณิชย์ มี 2 แนวทาง คือ กำลังคนส่วนแรกจะเป็นผู้จัดทำนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสู่ AEC โดยมีกลุ่มสินค้าและบริการเป็นเป้าหมาย และอีกส่วน จะเป็นผู้ขับเคลื่อนตามนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก AEC ได้อย่างเต็มที่

NEWS & TRENDS