ลั่นระฆัง "เมดอินไทยแลนด์" ช่วย SME เจอวิกฤต

ส่งออกเตรียมลั่นระฆังงาน "เมดอินไทยแลนด์" พร้อมเปิดเวทีให้เอสเอ็มอีเจรจาธุรกิจกันโดยตรงส่งออกเตรียมลั่นระฆังงาน "เมดอินไทยแลนด์" พร้อมเปิดเวทีให้เอสเอ็มอีเจรจาธุรกิจกันโดยตรง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงาน เมดอินไทยแลดน์ 2012 ใหม่ โดยใช้ชื่องาน “เมดอินไทยแลนด์ 2012 พาณิชย์เทิดพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชินี” โดยจะจัดให้เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้มีเวทีในการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อและผู้นำเข้าโดยตรง และยังเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

โดยงานเมคอินไทยแลนด์ดั่งกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค.55 ณ อาคาร 5-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะมีสินค้าที่จะนำไปจัดแสดงในงานเมดอินไทยแลนด์ เน้นใน 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน กลุ่มสินค้าแฟชั่น กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าธุรกิจบริการ สปา นวดแผนไทย และแฟรนไชส์ และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

ด้านนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำสำนักงานองค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ได้ร่วมกันลงนามในพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคี ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของทาจิกิสถาน ซึ่งจะทำให้ทาจิกิสถานจะต้องเปิดตลาดตามที่ได้ผูกพันไว้ เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิก WTO
 

NEWS & TRENDS