แฟรนไชส์ไทยสุดเจ๋งขยายธุรกิจสู่พม่า

กรมพัฒน์ฯ เป็นสักขีพยาน การเซ็นสัญญาขายธุรกิจในรูปแบบ Master Franchise ระหว่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ศรีวรรณของไทย กับร้าน Jasper House ของพม่า


กรมพัฒน์ฯ  เป็นสักขีพยาน การเซ็นสัญญาขายธุรกิจในรูปแบบ Master  Franchise ระหว่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ศรีวรรณของไทย  กับร้าน Jasper  House ของพม่า 
 
นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีศักยภาพเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic Community-AEC) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล โดยจัดอบรมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพการค้า การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเทศเป้าหมาย และนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างเครือข่าย  พร้อมจัดให้มีการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย และนักลงทุนในประเทศพม่าเมื่อเดือนกรกฎาคม  2555  ที่ผ่านมา
 
“จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ปรากฏว่ามีนักธุรกิจเจ้าของร้าน Jasper   House ณ  กรุงย่างกุ้งประเทศพม่า   ให้ความสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย แม่ศรีวรรณ ของไทย โดยได้เข้ามาเยี่ยมชมร้านต้นแบบในประเทศไทย และตกลงตัดสินใจซื้อธุรกิจในรูปแบบ  Master   Franchise   ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอีกหนึ่งรายที่สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 

NEWS & TRENDS