มติเอกฉันท์ เด้ง”โสฬส”พ้นเอ็มดี SME Bank

บอดร์เอสเอ็มอีแบงก์มติเอกฉันทน์เด้ง "โสฬส" พ้นเอ็มอีเอสเอ็มอีแบงก์มีผลทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนผลสอบพบโสฬสฝ่าฝืนข้อบังคับ ทำธนาคารเบื้องต้นเจ๊งกว่าสามร้อยล้าน

 


 บอดร์เอสเอ็มอีแบงก์มติเอกฉันทน์เด้ง "โสฬส" พ้นเอ็มอีเอสเอ็มอีแบงก์มีผลทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนผลสอบพบโสฬสฝ่าฝืนข้อบังคับ ทำธนาคารเบื้องต้นเจ๊งกว่าสามร้อยล้าน

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เอสเอ็มอีแบงก์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกจ้าง นายโสฬส สาครวิศวะ จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ โดยให้มีผลทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาว่าจ้างข้อที่ 5.3.2 และ 5.3.3 

ทั้งนี้ ที่บอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์ ได้ประชุมเพื่อหารือวาระสำคัญๆ 2 เรื่อง 1.การพิจารณาผลสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อในโครงการชะลอการเลิกจ้างแรงงานเกินวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด และ 2.ตั้งคณะทำงานทำแผนเกี่ยวกับการฟื้นฟูองค์กร

สำหรับผลสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อโครงการชะลอการเลิกจ้างแรงงานนั้น พบว่า ที่ผ่านมามีการอนุมัติสินเชื่อเกินวงเงินที่กำหนด ซึ่งทางคณะกรรมการสอบฯ เห็นว่านายโสฬสดำเนินการฝ่าฝืนข้อบังคับ และดำเนินการออกคำสั่งและหลักเกณฑ์ รวมถึงแก้ไขสาระสำคัญที่ทางคณะกรรมการฯ ได้ตั้งเอาไว้ จนเป็นเหตุทำให้มีการอนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าวเกินวงเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องเครดิต และสร้างความเสียหายต่อแบงก์ โดยเบื้องต้น ตรวจสอบพบความเสียหายจากโครงการดังกล่าวแล้ว 311 ล้านบาท

NEWS & TRENDS