กูรูชี้ CLMV ทางรอด SME ไทยอ่วมวิกฤตยุโรป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ตลาดอาเซียนเป็นทางรอดเอสเอ็มอีไทยเจอวิกฤตยุโรป เหตุอัตราเติบโตต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจโลก แนะควรมุ่งตลาดนี้เป็นหลัก


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ตลาดอาเซียนเป็นทางรอดเอสเอ็มอีไทยเจอวิกฤตยุโรป เหตุอัตราเติบโตต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจโลก แนะควรมุ่งตลาดนี้เป็นหลัก

ดร.เชาว์ เก่งชน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการไทยไม่ได้เพิ่งเจอวิกฤตครั้งแรก อย่างวิกฤตซับไพร์มเมื่อปี 2552 เศรษฐกิจไทยก็ติดลบ 2 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกหดตัว 13-14 เปอร์เซ็นต์ สิ่งเหล่านี้เราผ่านมาแล้ว ปัจจุบันโครงสร้างการส่งออกของไทยมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่พึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป และขณะนี้ตลาดหลักของไทยอยู่ที่อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศที่ยังขยายตัวได้ดี

ตลาดอาเซียนจึงเป็นเป้าหมายหลักที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีนี้คาดว่าการส่งออกไปอาเซียนจะขยายตัวประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ เช่นตลาดประเทศอินโดนีเซียที่ยังเติบโตแม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก และโครงสร้างประชากรที่อายุน้อย ยังมีความต้องการบริโภค จึงเป็นตลาดที่รองรับการใช้จ่ายได้อีกมาก  

ขณะที่ประเทศพม่า เพิ่งเปิดประเทศจะมีประชากรจำนวนมากที่ไม่เคยมีโอกาสทางเศรษฐกิจ ต้องการชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาการค้าชายแดนไทย-พม่าก็มีมากอยู่แล้วจึงถือเป็นโอกาสของไทย ในการอาศัยเป็นความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ใช้การค้ากับเพื่อนบ้านมาชดเชยผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกได้ ทั้งนี้ ผู้คนในกลุ่มประเทศดังกล่าวมีทัศนคติที่ดีกับสินค้าไทยอยู่แล้ว การเข้าไปเจาะตลาดจึงไม่ยากมากนัก

นอกจากนี้ หากมองไปข้างหน้ายุโรปเองยังต้องมีปัญหาอีกนาน จีนเองก็คงชะลอตัว สหรัฯ ฐก็มีปัญหา ดังนั้น การค้าในอาเซียนเป็นหัวใจสำคัญของไทย ผู้ประกอบการจึงควรมุ่งมาทางนี้
 

NEWS & TRENDS