โพล์เผย 10 เรื่อง SME ต้องทำก่อนลุยอาเซียน

โพล์เผย 10 เรื่องเอสเอ็มอีต้องทำก่อนอาเซียน แนะให้เลือกประเทศเป้าหมายก่อน อย่าเพิ่งหว่านแหทุกประเทศ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาให้จริงจังโพล์เผย 10 เรื่องเอสเอ็มอีต้องทำก่อนอาเซียน แนะให้เลือกประเทศเป้าหมายก่อน อย่าเพิ่งหว่านแหทุกประเทศ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาให้จริงจัง

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPURC) ร่วมกับนิตยสาร SME Thailand ทำการสำรวจความเห็นของนักธุรกิจญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย จำนวน 128 ราย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน  2555 เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวของ SME ไทย เพื่อให้พร้อมสำหรับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในปี 2558

ในการสำรวจ ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้ประเมินระดับความสำคัญของแนวทางการเตรียมตัวในแต่ละเรื่อง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน  คะแนนที่ต่ำ  หมายความว่าแนวทางนั้น  มีความสำคัญน้อย  คะแนนที่สูง หมายความว่าแนวทางนั้น  มีความสำคัญมาก โดยหัวข้อมีให้เลือกมีทั้งสิ้น 20 หัวข้อ แล้วนำผลที่ได้มาเรียงลำดับตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด แล้วเลือกเอาแนวทางการเตรียมตัวที่ได้คะแนนสูงที่สุด 10 อันดับแรก เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 ราย

คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ “หากท่านเป็นผู้ประกอบการ SME ไทย นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการสร้างนวัตกรรม ท่านมีแนวทางการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้พร้อมสำหรับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน”

แผนภูมิที่นำเสนอ เป็นผลการจัดอันดับของแนวทางการปรับตัว 10 อันดับ โดยมีรายละเอียด คือ อันดับที่ 1 เลือกประเทศในอาเซียนที่จะทำตลาด, อันดับที่ 2 ซื้อสินค้าจากประเทศเป้าหมายมาทดลองใช้, อันดับที่ 3 ทำความเข้าใจกับกฎระเบียบของประเทศเป้าหมาย  
อันดับที่ 4 หัดใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร, อันดับที่ 5 สร้าง/หาบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาของประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายได้, อันดับที่ 6 ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์ของประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย, อันดับที่ 7 เดินทางไปประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย
อันดับที่ 8 ทำความคุ้นเคยกับสื่อในประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย, อันดับที่ 9 หัดใช้ cyber marketing และอันดับ 10 ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมในการทำธุรกิจของประเทศเป้าหมาย  

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับของแนวทางการปรับตัว 10 อันดับชี้ให้เห็นว่า SME ของเรายังมีการบ้านชุดใหญ่ที่ต้องทำ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการทำธุรกิจในอาเซียน ลำพังแค่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า มีนวัตกรรม  ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เราจะประสบความสำเร็จได้ เพราะโดยสาระสำคัญแล้ว ธุรกิจจะไปรอดหรือไม่รอด อยู่ที่ว่าเราจะขายของได้หรือไม่ มีของดี ถ้าขายไม่เป็น สุดท้ายก็เจ๊งอยู่ดี

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ "webboard" ในกระทู้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 

NEWS & TRENDS