รัฐปล่อยสินเชื่อ SME น้ำท่วมเพิ่ม 2 หมื่นล้าน

ครม.อนุมัติ ธอส.ปล่อยกู้ซอฟท์โลนเพิ่มเติม มูลค่ารวม 2 หมื่นล้าน ให้เอสเอ็มอีโดนน้ำท่วม วงเงินกู้ไม่เกิน 30 ลบ.ต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 3 นาน 5 ปีครม.อนุมัติ ธอส.ปล่อยกู้ซอฟท์โลนเพิ่มเติม มูลค่ารวม 2 หมื่นล้าน ให้เอสเอ็มอีโดนน้ำท่วม วงเงินกู้ไม่เกิน 30 ลบ.ต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 3 นาน 5 ปี 
       
        นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุมัติเงินกู้ซอฟท์โลนให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยเงินกู้ยืมเพิ่มให้แก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา 14,000 ล้านบาท รวมกับเงินทุนของ ธอส. 6,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนร้อยละ 3 ระยะเวลา 5 ปี บุคคลธรรมดากู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่เกิน 30 ล้านบาท
       
        ทั้งนี้ เกณฑ์ในการปล่อยซอฟท์โลนให้แก่เอสเอ็มอีนั้น ครม. กำหนดว่า ต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็นเอสเอ็มที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ที่มียอดคำสั่งซื้อหรือยอดขายกับเอสเอ็มอีในพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่น้อยกว่า 25% โดยต้องมีธนาคารเป็นผู้รับรองและยืนยัน สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อราย และกำหนดระยะเวลารับคำขอภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2556
 

NEWS & TRENDS