กสอ.กระตุ้น SME ภาคผลิตตื่นตัวรับ AEC

กสอ.เตรียมแผนกระตุ้นเอสเอ็มภาคการผลิตปรับธุรกิจให้พร้อมรับเออีซี เผยตัวเลขเอสเอ็มอี 2.9 ล้านราย เป็นภาคการผลิตไม่ถึงแสนราย

 


กสอ.เตรียมแผนกระตุ้นเอสเอ็มภาคการผลิตปรับธุรกิจให้พร้อมรับเออีซี เผยตัวเลขเอสเอ็มอี 2.9 ล้านราย เป็นภาคการผลิตไม่ถึงแสนราย

นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ปี 2556 กสอ.เตรียมแผนที่จะเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมให้เอสเอ็มอีประมาณ 20,000 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2555 ที่มีเป้าหมายการส่งเสริมฯอยู่ที่ 80,000-10,000 ราย

โดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ความรู้และกระตุ้นให้เอสเอ็มอีมีการตื่นตัวที่จะมองดูศักยภาพตนเองว่ามีจุดอ่อนที่ไหน และควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้เมื่อเปิด AEC ซึ่งการไปส่งเสริมและสนับสนุนจะเน้นเอสเอ็มอีที่เป็นภาคการผลิตเท่านั้น โดยเป้าหมายปีหน้า 10,000 รายจะเน้นเอสเอ็มอีทั่วๆ ไป ที่เหลือ 5,000 รายเน้นส่งเสริมความรู้เจ้าของกิจการ ส่วนที่เหลือเน้นการพัฒนาโรงงาน กระบวนการผลิต และแรงงาน

ทั้งนี้ เอสเอ็มอีทั่วประเทศมีประมาณ 2.9 ล้านราย แต่ส่วนใหญ่เป็นภาคการบริการ ขณะที่ภาคการผลิตจริงๆ (ไม่รวมสินค้าชุมชน) จะมีไม่เกิน 100,000 รายเท่านั้น โดยช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 ปีก่อนเข้าสู่ AEC กสอ.จะพยายามเข้าไปกระตุ้นให้เอสเอ็มอีภาคการผลิตตื่นตัวที่จะปรับธุรกิจตนเองให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้มีการตื่นตัวมากขึ้นกว่าอดีตมาก และเมื่อรวมกับแผนงานของส่วนอื่นๆ ก็จะทำให้จำนวนเอสเอ็มอีไทยมีความเข้มแข็งจำนวนมากซึ่งจะพร้อมกับการขยายตลาดไปเพื่อนบ้านมากตามไปด้วย

NEWS & TRENDS