ดีเอชแอลจัดสัมมนาเสริมศักยภาพ SME ไทย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จัดสัมมนาเรื่อง “ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 100 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการเลือกใช้ระบบลอจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558


 
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส  จัดสัมมนาเรื่อง “ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 100 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการเลือกใช้ระบบลอจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
 
ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีของไทยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99.6% ของธุรกิจทั้งหมดในไทย โดยได้มีการจ้างงานมากกว่า 10.5 ล้านคน (คิดเป็น 3 ใน 4 ของจำนวนแรงงานทั่วประเทศ) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีตระหนักและยอมรับมากขึ้นว่า ด้วยความไม่คุ้นเคยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระบบการค้าแบบใหม่ อาจส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การทำกำไร และสมรรถนะในการขยายธุรกิจเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศลดลง
 
ยาสมิน อลาดาด คาน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การรวมตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้จะทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ไม่หยุดนิ่งและมีสมรรถนะในการแข่งขันได้มากขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับที่ทัดเทียมกัน

       ทั้งนี้ ดีเอชแอลหวังว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะส่งเสริมและสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ให้มีความสะดวกคล่องตัวและขยายการดำเนินงานได้มากขึ้น ในฐานะผู้นำในตลาดขนส่งด่วน ดีเอชแอลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดังกล่าวนำลู่ทางการค้าใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
 
ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และภาคพื้นอินโดจีน ได้ร่วมบรรยายในงานสัมมนาดังกล่าว โดยกล่าวถึงเออีซีว่า “เป็นการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ภูมิภาคแห่งนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นยิ่งขึ้น และมีข้อกีดกันทางการค้าลดลง โดยจะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานที่มีทักษะและเงินทุนระหว่าง 10 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนมีความสะดวกและรวดเร็ว

        ฉะนั้น การเตรียมพร้อมก้าวสู่ปี 2558 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจำเป็นต้องนำความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของตนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และปรับแนวทางการดำเนินงาน กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิธีศุลกากร การบริหารจัดการและการขนส่ง

       สำหรับความร่วมมือในระดับองค์กร ดีเอชแอลได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น เพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรที่หลากหลายและครบถ้วน เทคโนโลยีอันทันสมัยและวิทยาการสุดล้ำ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
 

NEWS & TRENDS