กลต.ออกหุ้นกู้ช่วย SME เพิ่มแหล่งเงินทุน

ก.ล.ต.จัดโครงการหุ้นกู้ SME เพิ่มช่องทางเขาถึงแหล่งเงินทุน พร้อมดึงทริส-ฟิทช์ลดค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ

 


 ก.ล.ต.จัดโครงการหุ้นกู้ SME เพิ่มช่องทางเขาถึงแหล่งเงินทุน พร้อมดึงทริส-ฟิทช์ลดค่าธรรมเนียมการจัดอันดั

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เปิดเผยว่า ธุรกิจ SMEs ในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่กี่ช่องทาง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการกู้เงินธนาคาร ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยสูง ก.ล.ต.จึงจับมือกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ในการสร้างทางเลือกให้แก่กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี โดยการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน ในโครงการหุ้นกู้ SME

โดย ก.ล.ต.ได้กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการรับธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการ คือ ต้องมีงบการเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศเท่านั้น

ปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ มีผู้ประกอบการอยู่ถึง 3 ล้านราย มีการจ้างงานสูงถึง 40% ของอัตราการจ้างงานทั้งหมดภายในประเทศ แต่ปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก  โครงการนี้น่าจะสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและการระดมทุนในตลาดทุนได้

    ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)  จำกัด จะช่วยลดค่าธรรมเนียมการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด

NEWS & TRENDS