กสอ.ได้แชมป์ประกวด “ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิดเอสเอ็มอี”

กสอ.ได้แชมป์ประกวดโครงการ “ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิดเอสเอ็มอี” ที่เปิดให้เยาวชนเข้าประชันฝีมือ รางวัลชนะเลิศเป็นของงนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวงกสอ.ได้แชมป์ประกวดโครงการ “ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิดเอสเอ็มอี” ที่เปิดให้เยาวชนเข้าประชันฝีมือ รางวัลชนะเลิศเป็นของงนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง

  นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดโครงการ“ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิดเอสเอ็มอี” ซึ่งจัดโดย สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม-อุตสาหกรรม ขึ้นมา  เพื่อเป็นการพัฒนาด้านอุปสงค์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้บริการที่ปรึกษาธุรกิจอย่างถูกต้อง  และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อวิสาหกิจ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรง กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหลาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในบทบาทของที่ปรึกษาธุรกิจ  

ที่สำคัญยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมฯที่ต้องการสร้างสรรค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย และบุคคลประชาชนทั่วไป ได้มีความความเข้าใจในบทบาทของที่ปรึกษาธุรกิจ และเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ  ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าในอนาคต 

สำหรับรางวัลชนะเลิศ เป็นของ นายศิริพงษ์ สูงกลาง นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับทุนการศึกษา 20,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ  

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ Popular Vote เป็นของนายอนุชา จูมงคล และเพื่อนๆ อีก 4 คน ได้แก่ นายวัฒนา เทพาลัย นายณัฐพงศ์ อาจศรี นายยุทธนา   ไชย์ยนต์ และนายสิรวิทย์ สินธุวงศานนท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในนามกลุ่มศิวาลัย รับเงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมโล่ และ Popular Vote อีก 5,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เป็นของ นายธีระวงศ์  สายนาโก ประเภทบุคคล  กรุงเทพฯ  รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่

ด้วยผลงานทั้ง 3 ชิ้นงาน เพียบพร้อมตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากความสมบูรณ์ในการสื่อความหมาย กระชับ ชัดเจน ครบถ้วนตรงประเด็นเข้าใจและจดจำง่าย ความสามารถในการสร้างอารมณ์ร่วม คล้อยตามกับสิ่งที่สื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชมได้ตามที่คาดหวัง ความสามารถในการสร้างความบันเทิง ดึงดูดความสนใจ  ความสมบูรณ์ทางเทคนิค คุณภาพของภาพและเสียง และศักยภาพในการเป็น Viral content ถูกนำไปบอกต่อส่งต่อจนเป็นที่กล่าวขาน นำทีมอื่นๆ ผ่านเข้ารอบชนะเลิศ  และมีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 รายทั่วประเทศ 
 

NEWS & TRENDS