พาณิชย์หารือแก้ส่งออกทรุดพุ่งเป้า 4 กลุ่มสินค้า

พาณิชย์หารือแก้ส่งออกทรุด พุ่งเป้าไปที่ 4 กลุ่มสินค้า พร้อมลดเป้าส่งออกเหลือ 9%พาณิชย์หารือแก้ส่งออกทรุด พุ่งเป้าไปที่ 4 กลุ่มสินค้า พร้อมลดเป้าส่งออกเหลือ 9%

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการส่งออกที่ชะลอตัว โดยให้ความสำคัญกับ 4 กลุ่มสินค้าได้แก่ 1. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 2. เครื่องหนัง 3. อัญมณี 4. สินค้ากลุ่มอาหาร -สินค้าเกษตร ซึ่งแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน โดยสนับสนุน 1. มาตรการลดหย่อนภาษี  2.หาตลาดใหม่  3. เพิ่มการอำนวยความสะดวกด้านขนส่ง

สำหรับเป้าหมายการส่งออกปีนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 9% เนื่องจาก น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาข้อมูลต่างๆร่วมกันแล้วเห็นว่าควรจะปรับตัว และผลักดันการส่งออกได้มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีนี้ ซึ่งหากสามารถทำได้จะทำให้การส่งออกขยายตัวได้ 9% 

        กระทรวงพาณิชย์จะพยายามทำเต็มที่ในเรื่องการส่งออก โดยเป้าหมายของกระทรวงคือการเป้าหมายทำงาน ไม่ใช่เป้าหมายที่มาจาการพยากรณ์เหมือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)หรือธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

NEWS & TRENDS