กรมส่งเสริมการส่งออกระดมเหล่ากูรูปูทางเพื่อส่งออก

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก ระดมเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการส่งออกมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง “ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการ สร้างสรรค์ 360 º ” ประกอบด้วย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม นักการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย คุณจตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี คุณสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานสาขา บรรษัทประกันสิน เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาพระนครศรีอยุธยา และคุณเอกชัย พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ว ๆนี้

     

 

        กรมส่งเสริมการส่งออก    โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก ระดมเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการส่งออกมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง “ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด  SMEs  พลังแห่งการสร้างสรรค์  360 º ”  ประกอบด้วย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม นักการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย    คุณจตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี   คุณสรรพสิริ  สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาพระนครศรีอยุธยา  และคุณเอกชัย พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด  ณ โรงแรมริเวอร์แคว  จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ว ๆนี้

NEWS & TRENDS