อุตฯครื่องสำอางจี้รัฐช่วย SME หวั่นตกงานเพียบ

อุตฯเครื่องสำอางจี้รัฐช่วย SME เผยหากไม่ช่วยเหลือ คาดเอสเอ็มอีตกงานเพียบกว่า 80% เผยรัฐไม่รับข้อเสนอผู้ประกอบการ จึงทำให้ระบบการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 


อุตฯเครื่องสำอางจี้รัฐช่วย SME เผยหากไม่ช่วยเหลือ คาดเอสเอ็มอีตกงานเพียบกว่า 80% เผยรัฐไม่รับข้อเสนอผู้ประกอบการ จึงทำให้ระบบการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

นายจิตติ อ้างสันติกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมียอดผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในระบบประมาณ 2,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี ดังนั้นการที่เข้าสู่เออีซีในอีก 2 ปี จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแล ให้เวลาการเตรียมความทั้งในด้านสถานที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจสร้างบุคลากรที่มีทักษะ และสิ่งสำคัญคือรัฐต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยในอัตราต่ำ และคอยเป็นที่ปรึกษาให้ เชื่อว่ากลุ่ม SMEs จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าหากไม่เข้ามาช่วยเหลือเลย เชื่อว่ากลุ่ม SME ประมาณกว่า 80% จะต้องตกงานจากแรงงานในระบบมีจำนวนกว่า 3 แสนคน

ทั้งที่ความจริงแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนั้น มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 เพราะมาตรฐานกลุ่มเครื่องสำอางของไทยสามารถแข่งขันได้ และกลุ่มเครื่องสำอางได้การตอบรับจากตลาดคู่ค้ามานาน ขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยังมีความกังวลหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่เออีซี เพราะขณะนี้การทำงานระหว่างหน่วยงานข้าราชการกับเอกชนยังไม่สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการออกกฎระเบียบของรัฐที่จะได้ประกาศให้ภาคเอกชนปฏิบัตินั้น ยังไม่สามารถทำได้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐไม่รับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงทำให้ระบบการทำงานไม่ได้เป็นตามเป้าหมาย ทั้งนี้ภาคเอกชนต้องการจะให้รัฐบาลช่วยแก้ไขกฎระเบียนต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเอง เพราะหากไม่รีบแก้ไขหรือหาทางออกที่จะเข้ามาดูแล เชื่อว่าหลังการเปิดเออีซีกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาจได้รับผลกระทบแน่นอน
 

NEWS & TRENDS