จ้างงานตรึงตัวแรงงานเตะฝุ่น 3.3 แสนคน

สภาพัฒน์ฯเผยตัวเลขคนว่างงานในช่วงไตรมาส 2 ปี จำนวนนกว่า 3.3 แสนคน เพิ่มขึ้น 0.85% ชี้สภาวะจ้างงานตรึงตัวแต่ยังถือว่าน่าพอใจ

 


สภาพัฒน์ฯเผยตัวเลขคนว่างงานในช่วงไตรมาส 2 ปี จำนวนนกว่า 3.3 แสนคน เพิ่มขึ้น 0.85% ชี้สภาวะจ้างงานตรึงตัวแต่ยังถือว่าน่าพอใจ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าจำนวนการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.85% หรือ จำนวน 334,121 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่แล้ว 0.6% เนื่องจากการผลิตกำลังคนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 13.6%หรือเท่ากับ 521,199 คนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังเปิดการผลิตไม่เต็มที่และการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้กลุ่ม SME ไม่มีการจ้างงานเพิ่ม ทั้งนี้รายได้ที่แท้จริงของแรงงานช่วงไตรมาส2/2555เพิ่มขึ้น 22.2% จากที่เพิ่มขึ้น 5.4% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เนื่องจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น 2.5% ทำให้ค่าแท้จริงเพิ่มขึ้น 19.2%

"จำนวนแรงงานสูงกว่าการว่างงานยังต่ำกว่า 1% ทำให้เห็นว่าการจ้างงานอยู่ในภาวะตรึงตัวแต่ถือว่ายังเป็นที่น่าพอใจ แต่มีเพียงบางสาขาวิชาชีพที่ต้องวางแผนปรับทิศทางในอนาคต รวมถึงให้ข้อมูลกับเอกชนในการลงทุนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุน SME"

อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณการเฝ้าระวังโดยในระยะสั้นจำนวนการว่างงานจะเพิ่มขึ้นภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยง ซึ่งเริ่มส่งสัญญาณจากจำนวนชั่วโมงการทำงานเริ่มลดลง ส่วนระยะยาวกำลังแรงงานมีอายุน้อยแต่การศึกษาต่ำทำให้เป็นข้อจำกัดในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและความเสียเปรียบทางภาษาอังกฤษของแรงงานไทยก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ต้องเตรียมตัวมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 เท่า

NEWS & TRENDS