สสว.เผย SME ไทยกู้เงินยากสุดในอาเซียน

สสว.เผยปัญหาเอสเอ็มอีอาเซียนกู้เงินยาก ยิ่งไทยหินกว่าทุกประเทศ ซ้ำบุคลากรยังด้อยคุณภาพสสว.เผยปัญหาเอสเอ็มอีอาเซียนกู้เงินยาก ยิ่งไทยหินกว่าทุกประเทศ ซ้ำบุคลากรยังด้อยคุณภาพ       
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจของ สสว. และหารือร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศต่างๆ ในอาเซียน พบปัญหาสำคัญตรงกันคือเอสเอ็มอีจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ยาก โดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทย เทียบแล้วถือว่ายากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อีกปัญหาคือเอสเอ็มอีจะขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ
       
ทั้งนี้ ทาง สสว.ได้พยายามหาแนวทางช่วยเอสเอ็มอีไทยเพื่อลดปัญหาดังกล่าว รวมถึงเตรียมพร้อมรองรับการเข้าเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทาง สสว.ได้ใช้ระบบพัฒนาเอสเอ็มอี รวมถึงสร้างที่ปรึกษาทั่วประเทศ โดยทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา 5 แห่งทั่วประเทศ ทั้งขอนแก่น สงขลา และพิษณุโลก เป็นต้น เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการแก่เอสเอ็มอีตามภูมิภาคต่างๆ นอกจากนั้น ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีใช้บริการทางการเงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
       
ดร.วิมลกานต์เผยด้วยว่า แนวทางการทำงานของ สสว.นับจากนี้จะเน้นเตรียมพร้อมให้แก่เอสเอ็มอีเพื่อเข้าสู่เออีซี จะทำในเชิงลึกและแยกเป็นรายสาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย รวมถึงพยายามมุ่งเป้าให้เอสเอ็มอีไทยขยายตลาดมุ่งไปสู่ตลาดเฉพาะเจาะจง หรือ niche market โดยลงลึกทั้งด้านข้อมูลผู้บริโภคในแต่ละประเทศ รวมถึงข้อมูลเชิงการตลาดแบบเจาะลึก เป็นต้น
 

NEWS & TRENDS