บีโอไอฟุ้ง 7 เดือนยอดลงทุนพุ่ง 3.3 แสนล้าน

บีโอไอ เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในช่วง 7 เดือน มูลค่ากว่า 332,205 ล้านบาท ชี้นักลงทุนรายเดิมแห่ขยายกิจการมูลค่ารวม 256,775 ล้าน

 

บีโอไอ เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในช่วง 7 เดือน มูลค่ากว่า 332,205 ล้านบาท ชี้นักลงทุนรายเดิมแห่ขยายกิจการมูลค่ารวม 256,775 ล้าน

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) ว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 829 โครงการ เงินลงทุนรวม 332,205 ล้านบาท จำนวนโครงการขยายตัวเพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 599 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 62% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 205,196 ล้านบาท 

ทั้งนี้ โครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ส่วนใหญ่ หรือประมาณ 71% เป็นการลงทุนขยายการลงทุนจากโครงการเดิม โดยมี 585 โครงการ เงินลงทุน 256,775 ล้านบาท และเป็นโครงการลงทุนใหม่ 244 โครงการ เงินลงทุน 63,430 ล้านบาท 

สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติกระจายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มที่นักลงทุนสนใจลงทุนสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 281 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 122,255 ล้านบาท รองมาเป็น กิจการอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 171 โครงการ เงินลงทุน 81,326 ล้านบาท กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 160 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 54,724 ล้านบาท กิจการเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 114 โครงการ เงินลงทุน 31,524 ล้านบาท และกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 43 โครงการ เงินลงทุน 18,380 ล้านบาท

ประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น มีจำนวน 474 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 210,884 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 120% หรือขยายตัวประมาณ 1.2 เท่าจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 97,338 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งกิจการด้านการวิจัยและพัฒนาในหลายอุตสาหกรรม 

สำหรับการลงทุนที่มีมูลค่าระดับหมื่นล้านจากกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย สิงคโปร์ 78 โครงการ เงินลงทุน 19,079 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์ 21 โครงการ เงินลงทุน 17,237 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 27 โครงการ เงินลงทุน 13,355 ล้านบาท ฮ่องกง  27 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 12,808 ล้านบาท มาเลเซีย 18 โครงการ เงินลงทุน 11,832 ล้านบาท จีน 21 โครงการ เงินลงทุน 11,550 และออสเตรเลีย 17 โครงการ เงินลงทุน 10,295 ล้านบาท
 

NEWS & TRENDS