ดัน "ต้นกล้า ทู โกล" โมเดลเสริมแกร่ง SME

กรมส่งออกเดินหน้าเสริมแกร่งเอสเอ็มอีพร้อมลุยเออีซี ดันโครงการ “ต้นกล้าทูโกล” หนุนเชิงลึกครบวงจร หลังรุ่นแรก 39 รายไปได้สวย เผยสานต่อเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรุ่นต่อไปในพื้นที่ทั่วประเทศ

 

กรมส่งออกเดินหน้าเสริมแกร่งเอสเอ็มอีพร้อมลุยเออีซี ดันโครงการ “ต้นกล้าทูโกล” หนุนเชิงลึกครบวงจร หลังรุ่นแรก 39 รายไปได้สวย เผยสานต่อเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรุ่นต่อไปในพื้นที่ทั่วประเทศ
       
นางนันทวัลย์ สกุลตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าทูโกล” จำนวน 39 บริษัทว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เอสเอ็มอีไทยภาคการส่งออกที่มีศักยภาพ โดยจะนำเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถแบบเชิงลึก มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีที่ปรึกษาประกบแนะนำแบบตัวต่อตัว พัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการส่งออก พาออกงานแฟร์ และเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ เดินทางไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อจะให้เอสเอ็มอีเหล่านี้มีความพร้อมที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
       
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นรุ่นแรก เบื้องต้นเน้นไปยัง 3 กลุ่มสาขาธุรกิจที่มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำนวนมาก และส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจหัตถกรรม ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
       
“ปัจจุบันเอสเอ็มอีไทยมีการส่งออกไปตลาดอาเซียนมูลค่าปีละกว่า 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มีความสำคัญต่อภาคส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของเอสเอ็มอีไทยจะเชี่ยวชาญเฉพาะภาคการผลิตแต่ด้อยเรื่องการตลาด และหลังเปิดเออีซีแล้วการแข่งขันย่อมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น โครงการนี้ จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพทางการแข่งขันให้เอสเอ็มอีไทย รวมถึงอยากให้เอสเอ็มอีไทยได้ก้าวไปแข่งขันในตลาดเพื่อนบ้านด้วย” นางนันทวัลย์กล่าว
 

NEWS & TRENDS