ส่งออก ก.ค.ซึมหนักคลังลดเป้าเหลือ5-6%

ศก.ไทยเดือนก.ค.ซมพิษส่งออกทรุดหนัก คลังสปรับเป้าเหลือ 5-6% ขีดเส้นมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน

 


ศก.ไทยเดือนก.ค.ซมพิษส่งออกทรุดหนัก คลังสปรับเป้าเหลือ 5-6% ขีดเส้นมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิส่จมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ค. 2555 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงการส่งออกของไทยชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกของไทยทั้งปีจะขยายตัวได้ 5-6%  จากที่ประมาณการไว้เดิม 12.8% โดยมูลค่าการซื้อขายที่เหลือปีในแต่ละเดือนต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

นายบุญชัย กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกเดือน ก.ค. 2555 ขยายตัวติดลบถึง 4.5% ในรูปของเงินเหรีญญสหรัฐ ซึ่งพบว่าการส่งออกไปสหภาพยุโรปขยายตัวติดลบถึง 21.4% มากขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าที่ติดลบ 17.6% นอกจากนี้การส่งออกของไทยไปในประเทศคู่ค้าหลักสำคัญทั้งจีน และ ญี่ปุ่น ก็ยังขยายตัวติดลบ

อย่างไรก็ตาม สศค. ยังคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 5.7% ต่อปี ตามที่ประมาณการไว้เดิม เนื่องจากการขยายตัวการบริโภคและการลงทุนยังขยายตัวได้ดี

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาคาดว่าการส่งออกของไทยอาจจะต่ำกว่าเป้า 7% ที่ตั้งไว้ ขณะที่สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งเป้าไว้ 7.3% และศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดไว้ 4.2% 

NEWS & TRENDS