เออีเอ็มเห็นชอบพาผู้ประกอบการโรดโชว์จีน

เออีเอ็ม เห็นชอบโครงการเออีเอ็มโรดโชว์จีน หวังกระชับสัมพันธ์การค้าลงทุน หลังก่อนหน้าไปสหรัฐ ญี่ปุ่นมา แล้ว

 


เออีเอ็ม เห็นชอบโครงการเออีเอ็มโรดโชว์จีน หวังกระชับสัมพันธ์การค้าลงทุน หลังก่อนหน้าไปสหรัฐ ญี่ปุ่นมา แล้ว 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) เห็นชอบจัดทำโครงการเออีเอ็มโรดโชว์ไปจีน เพื่อกระชับควมสัมพันธ์การค้าและการลงทุนกับภาคธุรกิจของจีน และการกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยจัดไปสหรัฐและญี่ปุ่นมาแล้ว โดยไทยจะเป็นผู้ประสานงานจัดโครงการดังกล่าวต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าในด้านมาตรฐานสินค้าอาเซียน - จีน ได้ตกลงที่จะให้มีหน่วยงานกลางของทั้งสองฝ่ายเป็นกลไกในการอำนวยความสะดวก ให้สามารถสอบถามรายละเอียด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในทางปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไทยจะไได้ประโยชน์อย่างมากเพราะหากต่อไปมีสินค้าถูกกักกันก็จะมีช่องทางในการแก้ไขได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียน - จีน ยังได้เห็นด้วยกับการทบทวนเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อตอบสนองการค้าปัจจุบันให้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการใช้สิทธิประโยชน์์จากความตกลง ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านพิธีการศุลากากรและการอำนวยความสะดวทางทางการค้า ทั้งสองฝ่ายกำหนดให้แล้วเสร็จในปี 2556

NEWS & TRENDS