โค้งสุดท้ายส่งออกอัญมณีเจองานหนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดครึ่งปีหลังส่งอัญมณีเจองานหนัก ทั้งวิกฤตยูโร และสหรัฐกดกำลังซื้อภายในประเทศต่ำลง

 


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดครึ่งปีหลังส่งอัญมณีเจองานหนัก ทั้งวิกฤตยูโร และสหรัฐกดกำลังซื้อภายในประเทศต่ำลง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2555 น่าจะเทน้ำหนักไปที่ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ที่จะส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศลดต่ำลงต่อไปอีก และอีกปัจจัยหนึ่งคือการที่สหรัฐฯ ได้ตัดสิทธิ GSP กับสินค้าเครื่องประดับเงิน หลังจากที่เคยได้รับการผ่อนผันมาแล้ว 5 ปี อาจส่งผลให้ไทยคงต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งไม่เพียงแต่สินค้ากลุ่มเครื่องประดับเงินเท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึงอัญมณีและเครื่องประดับประเภทอื่นๆด้วย 

อย่างไรก็ดี คาดว่า ปัจจัยหนุนจากฤดูกาลขายสินค้า High Season ในช่วงปลายปี และกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่หันมากระจายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมาตรการจากภาครัฐที่เข้ามาช่วยในการเรื่องของการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มการนำเข้าอัญมณีที่ยังไม่ได้เจียระไน ซึ่งน่าจะเอื้อต่อความสามารถในการเพิ่มปริมาณการผลิตและการส่งออกได้มากขึ้น ก็น่าจะประคับประคองให้การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงครึ่งปีหลังไม่ซบเซามากนัก 

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2555 น่าจะอยู่ระหว่างอัตราการหดตัวร้อยละ 10 หรือทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับปี 2554 ที่ผ่านมา (-10.0 ถึง 0.0) แต่หากพิจารณาการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ที่ไม่รวมทองคำ) คาดว่า น่าจะยังขยายตัวในแดนบวกได้ แต่คงเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ตัวเลขเดิมในปี 2555 ในกรณีพื้นฐาน จากขยายตัวร้อยละ 5.0 เป็น 2.0 (YOY)

โดยประเด็นที่น่าจับตาในระยะข้างหน้า ได้แก่ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีภาพด้านลบจากวิกฤตหนี้ยุโรป เป็นเงื่อนไขต่อการฟื้นตัวของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้ล่าช้าออกไป รวมถึงความผันผวนของราคาทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ ซึ่งยังอยู่ในทิศทางขาลง อีกทั้งมาตรการและกฎระเบียบปลีกย่อยต่างๆ ของประเทศคู่ค้าที่งัดออกมาใช้มากขึ้น และปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งในระยะต่อไปการปรับตัวของผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตและการบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาฐานตลาดเดิมและพร้อมที่จะรุกตลาดใหม่ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระยะข้างหน้า
 

NEWS & TRENDS