หวั่นขึ้นบัญชีดำจี้รัฐคลอดกฎหมายฟอกเงิน

กกร. จี้ รัฐ คลอดกฎหมายฟอกเงิน ให้ทันประชุม FATF ก.พ.ปี 56 ป้องกันไทยถูกขึ้นบัญชี

 

กกร. จี้ รัฐ คลอดกฎหมายฟอกเงิน ให้ทันประชุม FATF ก.พ.ปี 56 ป้องกันไทยถูกขึ้นบัญชี 

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยล่าสุด การประชุม FATF ที่ กรุงปารีส พบว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ยังมีข้อบกพร่อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ที่ประเทศไทย ควรขยายกรอบให้กว้างถึงการกระทำเพื่อประโยชน์โดยไม่มีการว่าจ้างด้วยการกำหนดคำนิยามเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันสมควร 

ทั้งนี้หากรัฐบาลสามารถผลักดันการออกกฎหมายให้ทันการประชุม FATF ในเดือน ก.พ.2556 และช่วยให้ประเทศไทยไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ หรือ คงระดับไว้ในปัจจุบัน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม และเศรษฐกิจของประเทศมากนัก

 

NEWS & TRENDS