กสิกรไทยแนะบุก CLMV ค้าขายก่อนลงทุน

กสิกรไทย แนะผู้ประกอบการบุกตลาด CLMV ทดลองค้าขายก่อน มั่นใจจึงค่อยลงทุน พร้อมเตรียมรับมือรับมือความผันผวนเศรษฐกิจโลก การค้าประชาคมอาเซียน

 

 
กสิกรไทย แนะผู้ประกอบการบุกตลาด CLMV ทดลองค้าขายก่อน มั่นใจจึงค่อยลงทุน พร้อมเตรียมรับมือรับมือความผันผวนเศรษฐกิจโลก การค้าประชาคมอาเซียน   

       นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2555 ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของปีนี้ ทางธนาคารมองว่ายังคงมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องคอยจับตามองอย่างใกล้ชิด อาทิ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการสนับสนุนประเทศในโซนยุโรป ซึ่งทำให้ยูโรโซนอาจสั่นคลอนได้อีกครั้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีแนวโน้มเปราะบางมากขึ้น ทำให้ค่าเงินดอลล่าห์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้า 

ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออกควรปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนต่างของกำไรที่อาจจะลดลง  อีกทั้งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่จะมีการปรับลดอัตราภาษีในปีหน้า ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับมือการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนภายในประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยที่ช่วยลดผลกระทบในเชิงลบจากปัจจัยภายนอกได้

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการรายใหญ่ มีโครงการที่ต้องการไปลงทุนและไปลงทุนแล้วรวมกว่า 400 โครงการ ประเมินเป็นมูลค่ารวมได้กว่า 1.5 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่ไปลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) และอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมหลักที่ไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

โดยจากการศึกษาของทางธนาคารพบว่าประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจึงแนะนำให้ผู้ประกอบการทำการค้ากับประเทศดังกล่าวระยะหนึ่งก่อนเพื่อทำความเข้าใจตลาด ก่อนที่จะลงทุนกับประเทศนั้น ๆ 
 

NEWS & TRENDS