ไฟเขียวต่างด้าวทำธุรกิจไทยเพิ่ม 34 ราย

พาณิชย์ไฟเขียวต่างด้าวทำธุรกิจในไทยอีก 34 ราย คาดเงินทุนไหลเข้า 1,445 ล้านบาทพาณิชย์ไฟเขียวต่างด้าวทำธุรกิจในไทยอีก 34 ราย คาดเงินทุนไหลเข้า 1,445 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.55 นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.55 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 34 ราย  มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,445 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 941 คน  

     โดยธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้แก่ 1.ธุรกิจบริการ จำนวน 21 ราย (คิดเป็นร้อยละ 61 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,246 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ บริการทางบัญชี บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ  เป็นต้น  รองลงมาเป็นบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนและเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

2.ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 8 ราย (คิดเป็นร้อยละ 24 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 26 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ  การผลิต  การจำหน่าย การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

3.คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 144 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และบริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500เควี สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น

4.ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งประเภทขนมปังและขนมอบซึ่งผลิตโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และซุปเปอร์มาร์เก็ต และการค้าส่งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งผลิตโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง ประเทศที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ ฝรั่งเศสและมาเลเซีย         

5.ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องกลที่ใช้สำหรับการกดฝังหรือดึงถอนวัตถุโดยวิธีการสั่นสะเทือนด้วยระบบไฮดรอลิคซึ่งผลิตโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการให้เช่ารถเครน   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือสิงคโปร์

ทั้งนี้ ในเดือน ส.ค.55 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 13 มีเงินทุนเพิ่มขึ้น 708 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 โดยในปี 55(ม.ค.-ส.ค.55)คณะกรรมการฯ อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 218 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,573 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25


 

NEWS & TRENDS