พาณิชย์มอบรางวัลแฟรนไชส์ผ่านมาตรฐาน

รมช.พาณิชย์ "ศิริวัฒน์" มอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันรมช.พาณิชย์ "ศิริวัฒน์" มอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลไทยแลนด์ แฟรนไชส์ ควอลิตี้ อวอร์ด 2012 ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้ 

สำหรับรางวัลดังกล่าว จะมอบให้กับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งอิงหลักการแนวทางระบบสากลนิยม เป็นเกณฑ์ สามารถส่งเสริมและกระตุ้น เพื่อปรับปรุงวิธีดำเนินการของธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล 

โดยในปีนี้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย จากธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก ความงาม และสปา 

NEWS & TRENDS