"โกร่ง" มั่นใจเปิดเออีซีไทยได้ประโยชน์

"โกร่ง" มั่นใจเปิดเออีซีไทยได้ประโยชน์ ชี้หลายกลุ่มความร่วมมือไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ทำให้ได้เปรียบ อีกทั้งไทยมีเงินออมมากหากลงทุนด้านโครงสร้างไม่ต้องกู้ต่างชาติ
"โกร่ง" มั่นใจเปิดเออีซีไทยได้ประโยชน์ ชี้หลายกลุ่มความร่วมมือไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ทำให้ได้เปรียบ อีกทั้งไทยมีเงินออมมากหากลงทุนด้านโครงสร้างไม่ต้องกู้ต่างชาติ

นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (บอร์ด) กล่าวในหัวข้อ"ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"ในงานสัมนาของสถาบันพระปกเกล้า ว่า  ในโอกาสที่จะเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 2558 ซึ่งจะเกิดความร่วมมือต่างๆมากมายในภูมิภาคนี้ เช่น กลุ่มความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเหล่านี้ เนื่องจากมีทำเลเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะในแง่เส้นทางที่เชื่อมโยงผ่านไทย หรือ โอกาสในการในได้เปรียบทางด้านอาหาร ที่ในภูมิภาคนี้มีเพียงไทยและเวียดนามเท่านั้นที่ส่งออกสุทธินอกนั้นเป็นประเทศที่นำเข้าสุทธิ

"บวกกับสถานการณ์ ขณะนี้ไทยเรามีเงินออมพอสมควร ถ้าดูจากการนำเข้าส่งออกสุทธิ คิดรวมเราจะมีเงินออมอยู่ประมาณ 6 ล้านล้านบาท ประกอบกับที่ช่วงนี้สหรัฐฯและยุโรปกำลังมีปัญหาจนลง กำลังวิ่งหางานเราน่าจะได้ประโยชน์ในการที่กำลังจะลงทุนอย่างการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3.5 แสนล้านบาท หรือการคิดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา 2.2 ล้านล้านบาท ใน 7 ปี ซึ่งการลงทุนโครงการเหล่านี้ไม่มีปัญหาในวินัยการเงินการคลัง เพราะเราใช้เงินออมตัวเองไปลงทุน ไม่ได้กู้ต่างชาติ ที่จะกระทบเสถียรภาพเศรษฐภาพเศรษฐกิจประเทศ อีกอย่างโครงการส่วนใหญ่ก็ลงทุนผ่านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นปัญหาต่อการก่อหนี้สาธารณะ"นายวีรพงษ์กล่าว

NEWS & TRENDS